Latest Posts

Yaratıcı Metin Çevirisi

yaratıcı metin çevirisi

Yaratıcı çeviri kaynak metni hedef metne dil ve kültürel açıdan çevirmeyi amaçlar. Bu anlamda yaratıcı çeviri, kaynak dil ile hedef dil arasındaki anlamı koruyarak, duyguyu ve mesajı yeniden yaratarak iletir. Başlangıçta pazarlama ve reklamcılık alanı için tasarlanan yaratıcı metin çevirisi,  mevcut metnin çeviri olduğunu fark ettirmeden ilgili kanala ulaştırmayı amaçlar.  Çeşitli proje ve metinlerin çevirisinde geniş yer kaplayan bu çeviri türü, metin üzerinden belirli bir kültür üzerinde daha kalıcı izlenimler bırakılmasını sağlar.

Daha özgürlükçü bir çeviri türü olan yaratıcı metin çevirilerinde, ilgili metnin birebir çevrilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Burada yapılan işlemlerde metinde kullanılan görsellerin değiştirilmesine ihtiyaç duyulabilir. Asıl amaç farklı kültürlere hitap edecek metin ve projeler yaratmak olduğu için, bu tarz detaylarda değişikliğe gidilebilir. Yaratıcı metin çevirilerinde kaynak dile özgü deyim ve atasözü gibi sözlere rastlanabilir. Bu durumda çevirisi yapılan metin, hedef metne çevrilirken kültürel denkleşmeler sağlanır.

Yaratıcı Çeviri Nedir?

Yaratıcı çeviri, metnin aslını kaybetmeden çevirisi yapılacak dilin kültürel bileşenlerine uyumlu olacak şekilde çevrilmesidir. Bu çeviri türünde çevirmen, bazı metinleri silebilir veya yeni metinler ekleyebilir. Bu süreçte çevirmenin yaratıcılığı, metnin özüne bağlı kalarak karşı dilin dil bilgisine ve kültürüne uygun çeviri süreci yönetmesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla yaratıcı çeviri, yerelleştirme faaliyetleri içerisinde önemli bir kapsamı ifade eder.

Yaratıcı Metin Çevirisi Hizmet Süreci Nasıl İşler?

Başlangıçta birçok çeviri sürecinde, bir kaynak metnin çevirmene iletilmesi ve sınırlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulur. Yaratıcı tercüme işlemlerinde ise çevirmenin öncelikle kaynak metnin ötesini görebilmesi gerekir. Bu süreçte çevrimene birden fazla kaynak metin verilerek işlem yapması istenebilir. Yaratıcı metin çevirisi gerçekleştiren uzman birkaç metnin yaratıcı tercümesini yaparak birleştirebilir ve çalışmasını bu şekilde sunabilir. Yaratıcı metin çevirilerinde birebir karşılıktan ziyade, anlamın kavranması ve hedef dile aktarılması önemlidir. Bu noktada yaratıcı metin çevirisi hizmeti veren uzmanın aynı zamanda yaratıcı yazım yeteneğine sahip olması gerekir.

Yaratıcı Metin Çevirisinde Lügat Trasnlation Center’ın Rolü

 Lügat Translation Center farkı ile bireysel ve firmanıza özel yaratıcı çeviri hizmetlerini deneyimleyebilirsiniz. İmaj kampanyaları, ürün ve hizmetlerinizin tanıtım kampanyaları başta olmak üzere basılı ve tüm dijital işlemleriniz için Lügat Translation Center’dan yaratıcı çeviri hizmeti alabilirsiniz.

Yaratıcı metin çevirilerinde yaratıcı yazım yeteneğine sahip uzmanlarla çalışan Lügat Translation Center, hedef ve kaynak dilin inceliklerine hakim çalışmalar ortaya koyar. En etkili ve yaratıcı çeviri hizmetleri için bizimle iletişime geçin!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked*