Latest Posts

Evrensel Dil Nedir?

evrensel dil neden ingilizce

Evrensel dil, farklı kültür, toplum ve coğrafyalardan gelen insanlar arasında iletişim için kullanılan dil türünü ifade eder. Özellikle küreselleşmenin hız kazandığı günümüzde evrensel dil olarak kabul edilen İngilizce, bu iletişimin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. İletişimi kolaylaştırmak, kültürel ve dil engellerini aşmak için evrensel dil kullanılır.

İngilizce, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından ikinci dil olarak iş dünyası, bilim, teknoloji, eğitim gibi alanlarda iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Özellikle uluslararası iletişim için kullanılan tek dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum onu, evrensel dil dendiğinde akla gelen ve kabul edilen tek dil yapmaktadır. Bununla beraber dünya çapında bölgesel olarak birçok dil kullanılmaktadır ama bunların hiçbiri evrensel dil özelliği için kabul gören şartları karşılamamaktadır. İkinci dil öğrenimi için tercih edilen İngilizce, dünyanın genel olarak iletişim aracı olarak kullandığı tek dil olması gibi özelliklerden dolayı evrensel dil olarak adlandırılmaktadır.

Evrensel Dilin Amacı Nedir?

Evrensel dilin amacı, dünya genelinde devletler ve toplumlararası iletişimi mümkün kılarak bu durumun sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Dolayısıyla işlevi bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere oldukça önemlidir. İletişimin doğru kurgulanması ve gerçekleştirilmesi için de gereklidir. Özellikle küreselleşmenin giderek hız kazandığımı günümüzde evrensel dile ihtiyaç, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar artış göstermiştir.

İngilizce Neden Evrensel Dil?

İngilizcenin evrensel dil olarak kabul görmesinde birçok nedenden bahsedilebilir. Tarihsel bağlamda baktığımızda İngilizce, İngiliz imparatorluğunun Sanayi Devrimi ile birlikte artan sömürgecilik faaliyetleri ile ilişkilendirilebilir. Tabi, bu durumu yalnızca bu sebebe bağlamak doğru bir bağlamdan uzak olacaktır. Bu durumun ortaya çıkmasında İngiliz İmparatorluğu’nun askeri, bilim ve sömürge gücü birlikte incelenmelidir.

Ancak şu an günümüz bağlamında bir yorumda bulunmak gerekirse, İngilizcenin hem bilimsel yayınlar için kullanılan dil olması hem de uluslararası iletişim için tercih edilmesi gibi sebepler, onun evrensel dil olarak kabul görmesini sağlamaktadır.

İngilizce Ne Zaman Evrensel Dil Oldu?

İngilizcenin evrensel dil olarak kabul görmesi, özellikle İngiliz İmparatorluğu’nun 19. ve 20. Yüzyıllarda dünya üzerinde yarattığı güçlü hegemonya ile başlamıştır denilebilir. Tabi bu durum tek başına geçerli bir sebep olmamıştır. İngiliz İmparatorluğu’nda ortaya çıkan ilk üniversite örneklerinin bilimsel faaliyetlere katkılarıyla birlikte İngilizcenin, 16. ve 17. Yüzyıldan itibaren dünya tarafından bilinen bir dil olarak kabul görmesi sağlanmıştır.

Daha sonrasında dilin öğreniminde ortaya çıkan kolaylık, insanlar için ikinci dil olarak tercih edilmesi de İngilizcenin küresel dil olarak kabul görmesini sağlayan faktörlerden birisi olmuştur.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked*