Latest Posts

Dil Bilimi Nedir?

Bu içeriğimizde dil bilimini incelemeye çalışacağız.

Dil bilim nedir sorusunu genel bir tanımlamayla şu şekilde cevaplandırabiliriz: Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilimdir. Dil bilim, dilin nasıl bir yapısı olduğunu, nasıl doğduğunu ve farklı dillerin nasıl ortaya çıktığını araştırır.

Dil Bilimci Kimdir?

Dil bilimci, dil bilimini inceleyen, araştırmalar yürüten ve dil yapısını anlamaya çalışan kişidir. Dilin çeşitli yönlerini inceler ve dile ait tüm unsurlar hakkında derinlemesine bir araştırma yapar.

Nasıl Dil Bilimci Olunur?

Dil bilimci olmak için, temel eğitim düzeylerini edinerek hedef dile ait araştırmalar yapmak oldukça önemlidir. Dil bilimi alanında lisans ve yüksek lisans düzeyinde bir eğitimle başlangıç yapmak. Dil bilimci olmak için dil yeteneği de oldukça önemlidir. Birden fazla dil bilmeye açık ve yetkin olmak, dil bilimciler için aranan niteliklerdendir. Özellikle bu alanda sürekli eğitim ve araştırma yapmak, dil bilimci olmak için zorunlu bir süreci ifade eder.

Dil Bilimine Göre Dil Kullanımının Önemi

Dil bilimine göre dil kullanımı, dilin toplum içindeki rolünü anlamak adına oldukça önemlidir. Dil bilimine göre dil kullanımının önemini şu şekilde sıralandırabiliriz:

 • İletişim aracı olarak dilin, insan iletişiminde en etkili araç olması.
 • Toplumlara ait değerleri ve gelenekleri ifade ederken oynadığı kritik rol.
 • Düşünce ve bilgi aktarımında nesiller arası bir köprü kurması.
 • Toplumsal etkileşim için önemli bir araç olması.

Dil Biliminde Dilin İncelediği Alanlar

Dil biliminde dilin incelediği alanları bu başlık altında sıralayarak, dil biliminin neleri kapsadığını daha anlaşılır bir biçimde aktarıyor olacağız:

 1. Ses bilimi: Konuşma seslerinin (fonemlerin) üretimi ve işitimini sınıflandırır. Dile ait seslerin insanlar tarafından nasıl anlaşıldığını inceler.
 2. Biçim bilimi: Kelimelerin yapısını, kelimelerin oluşma kurallarını inceleyen bir alandır.
 3. Söz dizimi: Cümlelerin yapısını, kelime sırasını ve dildeki anlam düzeyini araştıran bir alandır.
 4. Anlam bilimi: Kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını, birbirleriyle anlam ilişkilerini ve dildeki değişikliklerini inceler.
 5. Pragmatik: Dilin iletişim aracı olarak işlevini, konuşma sırasındaki dil kullanımını, dilin toplumsal sınıf, etnik gruplar, cinsiyet faktörleri ile nasıl ilişkilendirildiğini açıklar.

Dil Bilimcilerin Toplumsal ve Kültürel Etkileri

Dil bilimciler, dilin toplumsal ve kültürel etkilerini anlamlandırarak bir bağlama oturtmak için, diller arasındaki ilişkileri inceler ve dilin insan yaşamındaki rolünü değerlendirmek gibi önemli görevler üstlenirler. Bunlar;

 • Dilin korunması ve canlı tutulması
 • Dil politikalarının geliştirilmesi
 • Toplumsal sınıf ve dil arasındaki ilişkilendirilme biçimi
 • Dil ve kimlik ilişkileri

Dil Bilimi Eğitimi Veren Üniversiteler ve Programlar

Türkiye’de dil eğitimi veren bazı üniversite ve programlar şu şekildedir:

 • Boğaziçi Üniversitesi – Dil bilimi Bölümü
 • Hacettepe Üniversitesi – İngilizce Dil bilimi Bölümü
 • Anadolu Üniversitesi – Dil Bilimi Doktora Programı
 • Dokuz Eylül Üniversitesi – Dil Bilimi Bölümü
 • İstanbul Üniversitesi – Dil Bilimi Bölümü
 • Dokuz Eylül Üniversitesi – Dil Bilimi Bölümü
 • Ankara Üniversitesi – Dil Bilimi Bölümü
 • Medeniyet Üniversitesi – Dil Bilimi Bölümü

Bu üniversitelere ve ilgili programlara dair kapsamlı bir araştırma yapmanız yararınıza olacaktır.

  Yanıt bırakın

  E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlendi**