Latest Posts

Uluslararasılaştırma (Internationalization) Hizmetleri

uluslararasilastirma

Yurt dışı pazarını hedefleyen şirketler için uluslararasılaştırma (internationalization) ve yerelleştirme (localization) işlemleri oldukça önemlidir. Bu işlemler sayesinde şirketler, hedefledikleri yurt dışı pazarında yer edinebilir ve kalıcılık sağlayabilirler. Uluslararasılaştırma (I18N) ve yerelleştirme (L10N) kavramları genellikle birbirleriyle karıştırılsa da bu iki işlem farklı zamanlar ve süreçlerde gerçekleştirilir.

Uluslararasılaştırma işlemleri ürün veya hizmetin tasarım aşamasında başlar. Pazarlama stratejileri, hedef kitle, dil ve kültürel farklılıklar gibi birçok etken bu çalışmanın kapsamını oluşturur. Şirketler ürünlerini bu sayede farklı ülkelerdeki müşterilerine daha kolay sunabilirler.

Uluslararasılaştırmanın Amacı Nedir?

Uluslararasılaştırmanın amacı, şirketlerin ürün veya hizmetlerini yurt dışı pazarına açarak daha geniş bir pazar ağı oluşturarak rekabet avantajını elde etmektir. Uluslararasılaştırma işlemlerinin şirketlere sağladığı avantajları listeleyecek olursak;

 • Rekabet Avantajı Sağlamak: Uluslararasılaştırma işlemleri şirketlerin küresel pazarda rekabet avantajı elde etmesini sağlar. Daha fazla müşteri sağlarken aynı zamanda daha fazla da kar elde edebilirler.
 • Kültürel Uyum Sağlamak: Uluslararasılaştırma, ürün ya da hizmetlerin standartlaşması ve kalite kontrolünün sağlanması için kullanılabilir.
 • Yeni Pazarlara Açılmak: Şirketler, uluslararasılaştırma işlemlerini gerçekleştirerek yeni pazarlara açılma fırsatı yakalarlar. Yeni müşteri kitlesi edinerek, müşteri portföyünü genişletme imkanı sağlarlar.

Amaçlar kısmında bahsi geçen 3 madde, uluslararasılaştırma faaliyetlerinin amacını özetleyecek niteliktedir.

Uluslararasılaştırma Neden Önemlidir?

Uluslararasılaştırma hizmetleri, pazar yerini genişletmek ve küreselleşmek isteyen şirketler için uygulanması gereken bir işlem türüdür. Bu işlemler ile şirketinizin pazar payını genişletebilirsiniz. Küresel çaptaki hedef kitlenize ulaşmanızı da kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Yurt dışı pazarında hedeflediğiniz bölgenin diline ve kültürüne uygun olarak ürün ve hizmetlerinizi optimize etmeniz, markanıza birçok avantaj sağlar. Uluslararasılaştırmanın şirketler için önemini maddelendirecek olursak;

 • Daha geniş müşteri alanı oluşturur.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Kültürel anlayışı arttırır.
 • Yeni iş ortaklıkları oluşturur.

Bu maddelerle beraber, uluslararasılaştırmanın en önemli avantajı, şirketlerin küresel pazarda daha geniş müşteri kitlelerine ulaştırmasıdır. Dünya her geçen gün küreselleşiyor ve iletişim teknolojileri bu duruma ön ayak oluyor. Dolayısıyla bu durumun yaratacağı avantajların farkına erken varan ve önceleyen şirketlerin başarıya ulaşması da olasıdır. Uluslararasılaştırma hizmeti edinerek şirketinizin bu fırsattan yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

Uluslararasılaştırma Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Bu sürecin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki adımlar hedeflenebilir:

 • Pazar Araştırması: Öncelikli ilk iş hedef pazarın araştırılmasıdır. Bu sayede hedef ülkelerin kültürü, dili, tüketici davranışları gibi birçok unsurun dikkat alınmasıyla işe başlanır.
 • Ürün Uygunluğu: Bu adımda ürünlerin hedef pazara uygun olup olmadığının kontrolü ile başlanır. Özellikle ürünlerin tasarımı, ambalajı ve müşteri desteği gibi faktörler dikkat alınarak ürün uygunluğu belirlenmektedir.
 • Dil ve Kültürel Uyumluluk: Ürün pazarlamasının gerçekleşeceği ülkede kültürel ve dil faktörü dikkate alınarak şirketin web sitesi, reklam broşürleri ve ilgili pazarlama materyalleri uygun şekilde çevrilmektedir.
 • Lokalizasyon: Ürün ya da hizmetin, hedef ülkedeki kültürel ve dil farklılıkları göze alınarak yerelleştirilmesidir.

Uluslararasılaştırma Hangi Sektörler İçin Gereklidir?

Uluslararasılaştırma hizmetleri hemen hemen her sektörde kullanılabilir. Bu sektörler arasında, e-ticaret, oyun, turizm, sağlık, perakende, otomotiv, tarım vb.leri örnek olarak gösterilebilir. Özellikle yazılım sektörü, uluslararasılaştırmanın en çok uygulandığı sektörlerden biridir. Çünkü yazılım ürünlerinin neredeyse tüm dünyada yaygın kullanımı, farklı ülkelerin dillerine uyumlu hale getirilmesini de önemli kılıyor. İnternetin tüm dünyada yaygın kullanımı ile birlikte uluslararasılaştırma işlemleri de önem kazandı. Dolayısıyla bu işlemler, gün geçtikte küreselleşen dünyada önem kazanmaktadır.

Uluslararasılaştırma ve Yerelleştirme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Uluslararasılaştırma ve yerelleştirme, bir ürün ya da hizmetin dünya genelinde bazı diller ve kültürler ile uyumlu hale getirilmesi için kullanılan iki kavramdır. Her iki kavram da bir ürünün küresel pazarda etkili olması için önemlidir. Ancak farklı amaçları vardır. Açıklayacak olursak, uluslararasılaştırma işlemleri, bir ürünün veya hizmetin genel olarak küresel pazara hazırlanmasıdır. Yerelleştirme ise, bir ürünün belirli bir bölge için kullanıma hazır hale getirilmesidir. Bu şekilde basit ve net bir tanım yapabiliriz.

Uluslararasılaştırma Sürecindeki Zorluklar Nelerdir?

 1. Kültürel Farklılıklar: Farklı ülkelerin dili, kültürleri, yasalara uygunluk gereksinimleri değişiklik gösterebilir. Bu nedenle bir ürünün farklı kültürler için uyarlanması zor bir süreç olabilmektedir.
 2. Dil Farklılıkları: Bir ürünün bir dilde tasarlanmış olması, diğer dillerdeki kullanıcılar için kullanımını zorlaştırabilecektir. Dolayısıyla bu ürünlerin birden fazla dile çevrilmesi ve yerelleştirilmesi gerekecektir.
 3. Teknolojik Zorluklar: Her ülkenin teknolojik alt yapısı farklılık gösterir. Özellikle bu altyapıdan genel olarak yoksun ülkeler için ürünlerin mevcut alt yapıya uygun hale getirilmesi gerekir.

Uluslararasılaştırma İşlemleri için Lügat Translation Center

Şirketinizin küresel pazarda daha etkin olması için hedef kitlenize en uygun dili sizler için oluşturan Lügat Translation Center’in uzman dil ekibi ile şirketinizi küreselleştirebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, hizmet türlerimizi inceleyebilirsiniz.

  Yanıt bırakın

  E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlendi**