Latest Posts

Resmi Belge Çevirisi

Resmi Belge Çeviri Hizmeti

Resmi belge çeviri işlemihedef dilden kaynak dile resmi evraklar üzerinden yapılan çeviri anlamına gelir. Çevireye tabi olan söz konusu evraklar ticari sicil gazetesi, kimlik belgesi, diploma, sabıka kaydı, çeşitli sözleşme veya sigorta dokümanı olabilir. Resmi belge çeviri işlemlerinde kullanılan belgeler noter onaylı olup olmamalarına göre farklı şekilde değerlendirilir. Bir resmi kurum talebiyle çeviri gerçekleştirilecekse ilgili evrakın noter onaylı olması istenebilir. Bu durumda çevirisi yapılacak olan resmi belgenin tercüman imzası ile birlikte noter onayı da olması gerekir.  Genel olarak noter onayına ihtiyaş duyan resmi belgeler; sabıka kaydı, sigorta dokümanları, pasaport, vekaletname, sözleşmeler, mahkeme kararları, sertifikalar, hesap defterleri ve banka dökümanları şeklindedir

Resmi Belge Çevirisi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Resmi çeviri yapılırken öncelikle kullanılan kavramların hedef dildeki tam karşılığını bilmek ve onu esas almak gerekir. Hukuk unsurunun devreye girdiği resmi belge çevirilerinde, iki ülke arasındaki hukuk süreçleri farklı olduğu için kelimelerin hedef dildeki tam karşılığı dikkate alınır. Bu noktada tercümeyi gerçekleştiren ekipler devreye girerek, her iki hukuk diline ait esasları doğru ve tarafsız bir şekilde inceler.

Resmi çevirilerde kelimelerin anlamının tam olarak karşılanması kadar doğru sıralama ile verilmesi de önemlidir. Çeviri esnasında kelimenin kullanıldığı yerin değişmesi aynı zamanda anlamın değişmesine neden olur. Bu nedenle resmi belge çevirisi yapan kişiler, kelimenin cümle içerisindeki konumunu dikkatli bir şekilde seçmelidir. Hukuku ilgilendiren belge çevilerinde kural veya yaptırımların yanlış anlaşılması çok boyutlu olarak birden fazla kişiyi olumsuz etkiler. Söz konusu olumsuz etkiler resmi belgenin niteliğine göre  geri dönülmez hak kayıplarına dahi neden olabilir.

Doğru, Kaliteli ve Hızlı Resmi Belge Çevirisi İçin: Lügat Translation Center

Resmi belge çevirisinin kendine has bir termonolojiye sahip olduğunu bilen Lügat Translation Center, bu alanda uzman olan kişilerle çalışmalarını sürdürür. Yabancı dil bilen herkesin yapamayacağı bir çeviri türü olan resmi belge çevirilerinde, en basit hatalar dahi belgeyi talep eden kurumun çeviriyi geçersiz saymasına neden olabilir. Resmi bele çevirilerinin eksiksiz ve hatasız olması gerektiği bilinci ile hareket eden Lügat Translation Center, bu alanda tecrübeli ve yeminli tercümanlarla çeviri işlemlerinizi gerçekleştirir. Çevirisi gerçekleştirilen resmi belgeniz daha sonra kalite kontrol ve son okuma gibi süreçlerden geçerek tarafınıza ulaşır. Gerekli süreçleri tamamlayarak size ulaşan resmi belge çevirilerinizi olası hatalardan arındırarak tarafınıza sunuyoruz. Resmi belge çeviri hizmeti ve daha fazla hizmet hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked*