Latest Posts

LÜGAT İŞLER

Lügat Translation Center işleri

Çeviri; Kaynak metnin, içeriğin amacına ve üslubuna uygun bir şekilde talep edilen dile veya dillere çevrilmesidir.

Redaksiyon; Çevirisi daha önce yapılan metnin iki dilli kontrol sürecidir. Bu süreçte uzman editörler tarafından terimce tutarlılığı ve içeriğin hedef dile doğru aktarılması sağlanır. 

Son Okuma (Proofreading); Yapılan çeviri işleminden sonra metne son halini vermektir. Bu işlem kapsamında; imla ve dilbilgisi kuralları, terminolojik kullanımlar, yazım yanlışları, özel isim ve sayıların kontrol edilmesi, sayfa düzeni, yazı tipi ve boyutunun kontrol edilmesi gibi düzenlemeler yer alır. 

Optik Karakter Tanıma (OCR); Düzenlenemeyen belgelerin düzenlenebilir belge formatlarına getirilerek çeviri süreci için kullanılmasıdır. El yazısı, PDF ve görüntü gibi farklı formatlardaki dosyaların, bilgisayar destekli çeviri araçlarına (BDÇ) göre düzenlenmesidir.

Deşifre; Ses ya da görüntü dosyasının metin formatına dönüştürülmesidir. Çeviri araçlarına (cat tools) konulması için dosya, Word ya da SRT formatlarında hazırlanır.

Altyazı Yerleştirme (SRT); Ses ya da görüntü dosyasının istenilen saniye aralıkları ile SRT formatına dönüştürülmesidir. Bu işlemden sonra çevrilen dosya doğrudan videoda kullanılmaya hazır hale gelir.

Masaüstü Yayıncılık (DTP); Çevirisi tamamlanan dosyanın kaynak dosya formatına göre düzenlenmesi ve tasarlanmasıdır. DTP sürecinden sonra tercüme edilen metin hedef dilde yayına ve baskıya hazır hale getirilir.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked*