Latest Posts

Lokalizasyon Nedir?

web sitesi yerellestirme

Bir dilden diğer bir dile çeviride en önemli husus; lokalizasyonu yapılacak metnin, ana dil grubuna ait niteliklerini yok etmeden diğer dilin özelliklerinin bütününe hakim olacak şekilde aktarılmasıdır. Buna lokalizasyon, diğer bir deyişle yerelleştirme de diyebiliriz. Özellikle verilmek istenen mesajı iyi anlamak, yerelleştirme işlemlerine başlangıcın ilk adımıdır. Doğru anlaşılmayan hiçbir şey karşı tarafa net aktarılamayacaktır. Dolayısıyla dilden dile çeviri işlemlerinin doğru yapılabilmesi için bu konu, ehemmiyet arz eder. Yani lokalizasyon ya da yerelleştirmenin kelime anlamı, çevrilmesi istenen dilin, yine çevrilecek dile anlamının bütününü bozmadan aktarılmasıdır. Dolayısıyla lokalizasyon nedir sorusunu bu şekilde cevaplandırabiliriz.

Bu anlamda çevrilecek metnin tercümanlığını yapacak kişinin, her iki dilin dil yapısını çok iyi bilmesi beklenir. Özellikle kurumsal anlamda çeviri desteği arayan firmalar tarafından bu durum sıkıca gözetlenmektedir. Yerelleştirme/lokalizasyon işlemlerinde yapılacak herhangi bir hata şu durumlara yol açabilir;

 • Metnin genel yapısını bozabilir,
 • Verilmek istenen duygu yüklü mesajları ortadan kaldırabilir,
 • Ya da bütünüyle anlamı değiştirerek, metnin mesajını yok edebilir ve istenmeyen bir mesaj verebilir.

Bu maddeler çoğaltılabilir ve daha da detaylandırılabilir. Ancak yukarıda bahsi geçen metnin yapısal özelliklerini bozabilecek herhangi bir durumun yaşanması, çeviri hizmeti alan kişi, kurum, kuruluşların ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilir.

Lokalizasyon İşlemleri Nelerdir?

Lokalizasyon işlemleri, bir ürün, hizmet ya da yazılımın, bölgesel veya dilsel farklılıklar sebebiyle farklı pazarlara yerleştirilmesi sürecidir.  Lokalizasyon işlemlerinin en büyük avantajı; ürünün yerel dillere tercümesinin, ilgili bölgeye ait kültürel ve dilsel farklılıkların özelinde gerçekleşmesidir. Dolaysıyla hedef kitlenizin hangi coğrafyada ve hangi dili konuştuğunun bir önemi kalmaz. Lokalizasyon işlemleri ile ürününüzün faydasını her dile aktarabilirsiniz.      

Lokalizasyon Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Özellikle filmlerin ve dizilerin lokalizasyon işlemleri mutlaka yapılmalıdır. Kullanılan sözlerin vermek istediği mesajı bozmadan karşı dile aktarmak, yerelleştirme/lokalizasyon işlemlerini gerektiren bir çalışmayı ifade eder. Bir ürünün ya da hizmetin belirli bir dile uyarlanma sürecini ifade eden lokalizasyon işlemleri ile dili, kültürel tercihleri veya konumu ne olursa olsun bir ürünün veya hizmetin hedef pazar için özel olarak tasarlanıldığı hissini vermektir. Genellikle web site, mobil uygulama, oyun gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır.

Bununla beraber lokalizasyon işlemlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar;

 1. Çevrilen metnin yerel dilde düzgün bir şekilde görüntülenmesi için tasarımının ve mizanpajının uyarlanması (Arapça sağdan sola, Türkçe soldan sağa dil yönü)
 2. Tarih ve saat, adres, rakam, para birimi vb. değişikliklerin yapılması (ABD İngilizcesinde ay/gün/yıl, Türkçede ise gün/ay/yıl şeklinde yazılır)
 3. Grafik ve görsel uyarlamalarının yapılması (Hangi dile tercüme ediliyorsa o dile özgü renk ve sembollerin kullanılması, ülkenin hassasiyetlerine dikkat edilmesi, görsel Türkçede soldan sağa doğru ilerliyorsa ve Arapçaya tercüme edilecekse sağdan sola şeklinde değiştirilmesi)
 4. Hedef kitleye uygun pazarlama stratejisinin uyarlanması (halkın kültürüne uygun unsurlara odaklanılması)
 5. Metinlerin özünü görüp, bağlamın gözden kaçırılmaması (bir kelimenin birden çok anlamı vardır ancak bağlam incelenerek buna uygun olanı özenle seçilmelidir)
 6. Dile özgü olan harflerin/karakterlerin uyarlanması, kodlamaların buna uygun yapılması (Türkçede büyük I, ş harfi, Almancada ß harfi gibi)
 7. Mobil uygulama gibi alanlarda çeviri yapıldıysa çeviri bittikten sonra ön deneme yapılarak çevirinin hangi bağlamda nasıl geçtiğinin görülmesi ve kontrol edilmesi
 8. Broşür gibi basılacak bir metinse matbaaya gönderilmeden önce son halinin tasarımla birlikte görsel açıdan kontrol edilmesi
 9. Mobil uygulamada buton içi çeviri yapılacaksa kelimelerin uzunluğunun buna uygun olarak ayarlanması (Örneğin Instagram uygulamasında “follow back” ifadesi 10 harften oluşurken bu ifade Türkçeye “sen de onu takip et” şeklinde çevrilmiş ve 15 harf olarak uzatılmıştır ve bu durum bazen butona sığmamasına sebep olabilmektedir)
 10. Kelimelere getirilen eklere (-e, -a, -ye, -ya, -i, -ı, -yi, -yı) dikkat edilmesi. Mümkünse kelimeler, ek olarak değil de ayrı bir kelime ile birbirine bağlanmalı veya edilgen olarak ifade edilmeli. (“Ayşe Mutlu’i tanıyor olabilirsiniz” yerine “Ayşe Mutlu adlı kullanıcıyı tanıyor olabilirsiniz” tercih edilebilir)

Çeviri ile Lokalizasyon Arasındaki Farklar Nelerdir?

Çeviri: Bir dildeki metnin başka bir dile aktarılmasıdır.

Lokalizasyon: Çevirinin kültüre, renklere, para birimine, sayılara, adreslere ve daha nice detaya uygulanması sürecini ifade eder.

Yerelleştirme/Lokalizasyon Hizmetlerimiz

Bu başlık altında lokalizasyon hizmetlerimizi başlık başlık tanıtıyor olacağız.

Web Site Yerelleştirme

Yerelleştirme/Lokalizasyon işleminde hedef dilin, toplumsal ve kültürel kodlarını kullanarak uygulamaya başlıyoruz. Web site lokalizasyonunda, içeriğin kültürel kodlara ve hedef dilin özellikleri baz alınarak yeniden üretilmesi gerektiği bilinci ile hareket ediyoruz. Küreselleşme yolunda atacağınız ilk adım, web site yerelleştirme çalışması olabilir.

Uygulama Yerelleştirme

Mobil uygulamalarınız hazır ancak globalleşme yolunda ilerlemek için yerelleştirme/lokalizasyon desteğine mi ihtiyacınız var? Lügat Translation Center farkı ile aradığınız desteği sunuyoruz. Uygulama yerelleştirme süreçlerinde aradığınız tüm hizmete Lügat Translation Center üzerinden ulaşabilirsiniz.

Oyun Yerelleştirme

Oyun dünyasında başarılı olmanın altın anahtarı, oyuncuların dili ve kültürüyle bağ kurmaktan geçiyor. Lügat Translation Center, oyun geliştiricilerine, oyunlarını farklı dillere ve kültürlere uygun hale getirerek oyunlarınızı küresel hale getiriyor.

  Yanıt bırakın

  E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlendi**